Verbeelding

Studio-opdracht

door
Nadine Klingen
Wies Hundling
Lance Hossein Tangestani
Dionne Cats
Chiara Aerts
Lode Woltersom
Suleiman Alaoui
Elsemieke Uijen

In samenwerking met de Nederlandse Filmacademie.